Z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ bodo zdravstvene zavarovalnice podražile premijo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. S tem zakonom se namreč prenese 66 mio. €, ki jih je do sedaj krilo obvezno zavarovanje na dopolnilno in pri zavarovalnicah so posledično dvignili premijo.

Prvi so novo premijo izračunali pri zavarovalnici Vzajemna, kjer so danes sporočili, da bo dopolnilno zavarovanje dražje za 4€. Iz sedanje premije 24,62€ se bo premija dvignila na 28,62€ za mesečno plačilo. Pri letnem plačilu, kjer se upošteva 3% popust, bo premija 27,76€ na mesečni ravni.

Pri Adriatic Slovenici in Triglavu, kjer prav tako nudijo dopolnilno zavarovanje, novih cen še niso sporočili. Napovedujejo, da jih bodo izračunali do drugega tedna.

Kaj sploh je dopolnilno zavarovanje?

Dopolnilno zavarovanje je prostovoljno zavarovanje, ki krije del stroškov, ki jih ne krije obvezno zdravstveno zavarovanje in bi jiih v nasprotnem primeru moral plačati zavarovanec sam. Odstotek, v kakšni vrednosti krije storitev dopolnilno zavarovanje je lahko 10%, 20%, 30% ali 90%, nekatere stroške pa krije obvezno zavarovanje v celoti.

Za primer povejmo, da v primeru zdravljenja v bolnišnici, dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije 30% stroškov, ki bi jih bolnik v primeru hospitalizacije moral plačati sam. Ti stroški so lahko zelo visoki, kar bi pomeni veliko finančno breme za posameznika.

V prihodnjih dneh vas bomo obvestili tudi o novi ceni pri Triglavu in Adriatic Slovenici.

Zavarovalnica Tilia se je odločila, da svojo ugodnost za bonus predstavi tudi v reklami. Vsako leto, ko nimate škode pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti napredujete za 10% bonusa in ne samo za 5%, tako kot je to pri ostalih zavarovalnicah. S tem lahko pridete do 50% bonusa hitreje. Ta novost za avtomobilsko zavarovanje je bila uvedena že nekaj časa nazaj, sedaj pa predstavljena tudi v reklami.

Reklamo s pripravili pri oglaševalski agenciji Luna\TBWA, ki delajo reklame tudi za Simobil, NLB, Krko itd. Če reklame še niste videli, si jo lahko ogledate spodaj.

Tudi na naši strani si lahko naročite izračun avtomobilskega zavarovanja. Izračun vam bomo pripravili pri zavarovalnici Tilia in upoštevali 10% napredovanje pri bonusu (če ste imeli avtomobil zavarovan vsaj 11 mesecev in niste prijavili škode iz avtomobilske odgovornosti):

Kako imate urejeno svoje zdravstveno zavarovanje (obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje) lahko sedaj preverite tudi preko SMS-a. To je še posebej priporočljivo preverite, kadar ste spremenili delodajalca, zavarovalnico ali bi na splošno radi preverili urejenost zdravstvenega zavarovanja.

Kako preverimo zdravstveno zavarovanje

Zdravstveno zavarovanje lahko preverimo tako, da pošljemo SMS sporočilo na telefonsko številko 031 771 009. V sporočilo napišemo ZZ in 9. mestno številko, ki jo najdemo nad imenom na izkaznici zdravstvenega zavarovanja.

Primer

Pošljemo SMS z besedilom ZZ123456789 na 031 771 009

V povratnem sporočilu dobite napisano stanje ali je obvezno zavarovanje urejeno in kje imate urejeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje (Vzajemna, Triglav, Adriatic Slovenica)

Na oktoberski skupščini Zavarovalnice Maribor so se delničarji, glavna sta NKBM in Save Re, odločili za delitev lanskega dobička zavarovalnice. 8,7 mio. € bo šlo za dividende, pri tem bo dividenda 0,7€ na delnico, 287.000€ pa bo ostalo nerazporejenih.

Na skupščini so prav tako potrdili nove prejemke nadzornikov, ki po novem znašajo 1.550 €  za predsednika nadzornega sveta, 1.128 € za namestnika predsednika in 1030€ za ostale člane nadzornega sveta. Prejemki so bruto na mesec.

Po novem si lahko evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja naročite kar preko SMS sporočila. To storite tako, da pošljete SMS na telefonsko številko 031771009, v sporočilo pa napišete EUKZZ in številko vaše zdravstvene kartice.

Po poslanem sporočilu prejmete povratno SMS sporočilo o uspešnosti, kartico zdravstvenega zavarovanja pa boste dobili na dom v štirih delovnih dneh.

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja velja na Hrvaškem, v Švici, Makedoniji, Srbiji in Avstraliji.

Kartico zdravstvenega zavarovanja lahko naročite tudi preko interneta (najbolj priljubljena metoda) in na območnih enotah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

V GfK Orange so naredili raziskavo katera zavarovalnica v Sloveniji je ljudem najbolj všečna. Raziskavo delajo že nekaj let, tako da so dobljene rezultate prav tako primerjali s preteklimi. Raziskavo so naredili na 1.000 anketirancih, starih med 15 in 75 let.

Katera je najbolj všečna zavarovalnica?

Všečnost pri GfK opisujejo kot prednost pred drugimi zavarovalnicami. Vrstni red je naslednji:

 1. Zavarovalnica Triglav – 38%
 2. Zavarovalnica Adriatic Slovenica – 19%
 3. Zavarovalnica Generali – 19%
 4. Zavarovalnica Maribor – 17%
 5. Vzajemna – 13%
 6. Zavarovalnica Tilia – 6%
 7. Zavarovalnica Merkur – 5%
 8. Zavarovalnica Grawe – 5%
 9. Triglav, zdravstvena zavarovalnica – 2%

Istočasno so delali tudi raziskavo katera je njihova glavna zavarovalnica, torej tista, pri kateri imajo največ sklenjenih zavarovanj. Največja pozitivna razlika v primerjavi z všečnostjo je pri zavarovalnici Generali in Adriatic Slovenica, kar lahko pomeni, da bosta v prihodnje najverjetneje pridobivali na tržnem deležu. Na drugi strani je največja negativna razlika pri Vzajemni, pri kateri ima večina Slovencev sklenjeno dopolnilno zavarovanje in je zato ne dajejo za glavno zavarovalnico.

Celoten članek in rezultate raziskave si lahko ogledate tukaj.

S spremembo 83. člena zakona o zavarovalništvu (ZZavar) bodo morale zavarovalnice razkriti tudi vse ostale stroške, ki so povezani z življenjskim zavarovanje. Do sedaj so morale razkriti samo stroške, ki so povezane s premijo. Sprememba 83. člena zakona tako določa razkritje vseh neposrednih in posrednih stroškov, zavarovalnica pa po novem ne bo smela obračunati nobenih drugih stroškov, razen tistih, ki so napisani v zavarovalni pogodbi.

Razkriti so tako naslednji stroški:

 • transakcijski stroški,
 • sklepalni stroški (stroški provizij),
 • stroški skrbniških storitev,
 • stroški plačilnega prometa,
 • stroški posebnega denarnega računa,
 • stroški vodenja računa,
 • in nekateri drugi.

Zavarovalna premija mora biti prav tako razčlenjena, če zavarovalna pogodba zajema več zavarovalnih vrst.

Po novem morate tako dobiti (tudi pred sklenitvijo) splošne ali posebne pogoje za klasično ali naložbeno življenjsko zavarovanje, v katerih so razčlenjeni vsi stroški, ki vplivajo na vrednost vaše zavarovalne pogodbe.

V zadnji izdaji časopisa Žurnal, v soboto 16.7.2011, so opravili primerjavo premoženjskih zavarovanj za stanovanje. Primerjavo so naredili tako, da so na pet zavarovanilnic poslali podatke za zavarovanje stanovanja. Ugotovili so, da so bili na zavarovalnicah kar odzivni, saj so izračune prejeli v dnevu ali dveh.

Že v začetku so povedali, da je primerjava premoženjskih zavarovanj zelo težka, saj zajema zelo veliko podrobnosti, ki so težko primerljive a vseeno vplivajo na ceno. Pri premoženjskem zavarovanju je tako najpomembnejši podatek zavarovalna vsota, za katero je naša nepremičnina zavarovana.

Rezultati primerjave

Cene za zavarovanje so bile sledeče:

 • Zavarovalnica Tilia: 90,45€ ali 114,48€
 • Zavarovalnica Maribor: 134,66 ali 215,22€
 • Zavarovalnica Triglav: samo nadstandarno 367€
 • Zavarovlanica Grawe: 111,35€ ali 171,65€
 • Adriatic Slovenica: 205,74 ali 248,51€

Prva cena zajema standardni paket, druga pa nadstandardni paket premoženjskega zavarovanja pri izbrani zavarovalnici.

Nekatere zavarovalnice so zraven ponudile tudi zavarovanje pred potresom, kjer je potrebno dodatno doplačilo. Pri Zavarovalnici Maribor in Grawe je v ceni že všteto tudi zavarovanje odgovornosti. Glede na opravljeno primerjavo bi najnižjo premijo plačali pri Zavarovalnici Tilia, ki je pred časom obnovila premoženjska zavarovanja (o tem smo pisali v članku: Nova premoženjska zavarovanja zavarovalnice Tilia).

Pri sklenitvi premoženjskega zavarovanja je tako najpomembnejša sklenitev zavarovanja za pravilno zavarovalno vsoto, ki ne sme biti prenizka niti previsoka. Zavarovalna vsota mora biti enaka gradbeni vrednosti nepremičnine in ne tržni vrednosti, tako kot so mnogi prepričani. Kljub temu mora biti zavarovalna vsota določena pravilno, zraven pa je priporočljivo skleniti tudi zavarovanja za druge nevarnosti, ki lahko ogrozijo nepremičnino.

Celoten članek lahko najdete tukaj.

Zavarovalnica Triglav je lani ustanovila družbo Triglav INT, holdinško družbo, katere osnovni kapital je bil 50 tisoč evrov. Ob ustanovitvi so bil v medijih različna ugobanja o namenih novo ustanovljene družbe. Zavarovalnica Triglav naj bi na njo prenesla ostale zavarovalnice po Balkanu, ki so v njeni lasti. Temu pa bi kasneje sledila dokapitalizacija s strani tujega investitorja.

Glede na to, da je od ustanovitve preteklo že nekaj časa, lahko pogledamo kaj se dogaja z družbo Triglav INT. Februarja so nadzorniki odobrili povečanje kapitala družbe z stvarnimi vložki, kar bodo predstavljala hčerinske družbe po Balkanu.  V upravnem odboru družbe so predstavniki Zavarovalnice Triglav. Zraven predsednika uprave Matjaža Rakovca, sta to še člana uprave Andrej Slapar in Igor Stebernak ter pooblaščenec uprave Boštjan Vovk.

Zadnje odmevne novice pa prihajajo iz prejšnjega tedna, ko naj bi IFC (Mednarodna finančna korporacija) in Zavarovalnica Triglav začela s postopki za dokapitalizacijo IFC v Triglav INT. IFC bo tako na začetku izvedla skrben pregled družbe in se odločila o dokapitalizaciji v višini do 25 mio. evrov, za kar bi dobila 20% delež v družbi.

Vzajemna je v prvem delu leta 2011 (do konca maja)poslovala bolje od pričakovanj in zabeležila 109 mio. € prihodkov, ki jih je sicer zmanjšala za 0,5% in za 1,5% povišala stroške. Izgube pred davki je za 407.000 €. Kljub trenutni izgubi v Vzajemni do konca leta pričakujejo dobiček.

Prav tako je včeraj nadzorni svet Vzajemne razrešil upravo in imenoval novo predsednico uprave Milojko Kolar, za člana uprave pa Ivana Gracarja in Katjo Jelerčič.

Vzajemna za to leto napoveduje še nekaj novih zavarovanj, s čem si bo poizkušala izboljšati rezultate in povečati število zavarovancev. Pripravili so že nezgodno zavarovanje za starejše, do konca leta pa bodo ponudili še kombinacijo zdravstvenega in nezgodno zavarovanje za šolarje in zavarovanje za težje bolezni.