Razkriti stroški življenjskih zavarovanj

S spremembo 83. člena zakona o zavarovalništvu (ZZavar) bodo morale zavarovalnice razkriti tudi vse ostale stroške, ki so povezani z življenjskim zavarovanje. Do sedaj so morale razkriti samo stroške, ki so povezane s premijo. Sprememba 83. člena zakona tako določa razkritje vseh neposrednih in posrednih stroškov, zavarovalnica pa po novem ne bo smela obračunati nobenih drugih stroškov, razen tistih, ki so napisani v zavarovalni pogodbi.

Razkriti so tako naslednji stroški:

  • transakcijski stroški,
  • sklepalni stroški (stroški provizij),
  • stroški skrbniških storitev,
  • stroški plačilnega prometa,
  • stroški posebnega denarnega računa,
  • stroški vodenja računa,
  • in nekateri drugi.

Zavarovalna premija mora biti prav tako razčlenjena, če zavarovalna pogodba zajema več zavarovalnih vrst.

Po novem morate tako dobiti (tudi pred sklenitvijo) splošne ali posebne pogoje za klasično ali naložbeno življenjsko zavarovanje, v katerih so razčlenjeni vsi stroški, ki vplivajo na vrednost vaše zavarovalne pogodbe.

Želite informativni izračun za zavarovanje?

Brezplačno ga lahko naročite na strani informativni izračuni.