Višje premije za dopolnilno zavarovanje

Z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ bodo zdravstvene zavarovalnice podražile premijo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. S tem zakonom se namreč prenese 66 mio. €, ki jih je do sedaj krilo obvezno zavarovanje na dopolnilno in pri zavarovalnicah so posledično dvignili premijo.

Prvi so novo premijo izračunali pri zavarovalnici Vzajemna, kjer so danes sporočili, da bo dopolnilno zavarovanje dražje za 4€. Iz sedanje premije 24,62€ se bo premija dvignila na 28,62€ za mesečno plačilo. Pri letnem plačilu, kjer se upošteva 3% popust, bo premija 27,76€ na mesečni ravni.

Pri Adriatic Slovenici in Triglavu, kjer prav tako nudijo dopolnilno zavarovanje, novih cen še niso sporočili. Napovedujejo, da jih bodo izračunali do drugega tedna.

Kaj sploh je dopolnilno zavarovanje?

Dopolnilno zavarovanje je prostovoljno zavarovanje, ki krije del stroškov, ki jih ne krije obvezno zdravstveno zavarovanje in bi jiih v nasprotnem primeru moral plačati zavarovanec sam. Odstotek, v kakšni vrednosti krije storitev dopolnilno zavarovanje je lahko 10%, 20%, 30% ali 90%, nekatere stroške pa krije obvezno zavarovanje v celoti.

Za primer povejmo, da v primeru zdravljenja v bolnišnici, dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije 30% stroškov, ki bi jih bolnik v primeru hospitalizacije moral plačati sam. Ti stroški so lahko zelo visoki, kar bi pomeni veliko finančno breme za posameznika.

V prihodnjih dneh vas bomo obvestili tudi o novi ceni pri Triglavu in Adriatic Slovenici.

Želite informativni izračun za zavarovanje?

Brezplačno ga lahko naročite na strani informativni izračuni.