Na stran smo dodali nov informativni izračun za zavarovanje stanovanja.

Do sedaj je bil na voljo samo skupen obrazec za izračun nepremičnine (hiša in stanovanja), sedaj pa smo izračuna ločili, saj se sam postopek izračuna nekoliko razlikuje.

Najdete ga tukaj: zavarovanje stanovanja

Izpolnite podatke v primerna polja in dopišite svoje želje med opombe na koncu, da vam bomo lahko pripravili izračun po vaših željah.

Po tem, ko vam bomo poslali informativni izračun, bomo uskladili tudi ostale podrobnosti in vam pripravili primerno zavarovanje za vaše stanovanje v bloku.

Adriatic Slovenica s 1.3.2019 draži dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Do sedaj je osnovna premija znašala 30,34€, po 1.3.2019 pa se bo povišala na 31,98€ mesečno.

Glede na višjo ceno in enaka kritja pri vseh zavarovalnicah je smiselno zamenjati zavarovalnico. To vam lahko uredimo brezplačno tudi v naši zavarovalni agenciji.

Izpolnite ta obrazec

Zamenjavo vam uredimo brezplačno, ob tem pa dobite tudi bon za 25€ in ugodnosti za druga zavarovanja.

V preteklih dveh mesecih so se pri Adriatic Slovenici in Triglavu, zdravstveni zavarovalnici, odločili za podražitev dopolnilnega zavarovanja. Pri Vzajemni ostaja cena nespremenjena (do objave tega članka).

Nove premije za dopolnilno zavarovanje so tako:

  • Vzajemna – 26,79€
  • Adriatic Slovenica 29,05€
  • Triglav – 28,99€

Upoštevane so najnižje premije z možnim popustom.

Za vas smo dodali novo stran, kjer si lahko naročite informativni izračun za zavarovanje nepremičnine. Najdete jo na prejšnji povezavi.

Če vas tako zanima izračun za svojo hišo ali etažno lastnino, ga izpolnite in pripravili vam bomo informativno ceno za zavarovanje vaše nepremičnine.

Vse podatke o kritjih bomo objavili tudi na naši strani, poslali pa vam jih bomo tudi po elektrnski pošti, ko vam bomo poslali ceno za zavarovanje nepremičnine.

Iz zavarovalnice Generali so sporočili, da je Generali PPF Holding sklenil dogovor za nakup dveh zavarovalnic v Rusiji in na Poljskem. Generali je na omenjenih trgih že prisoten, z nakupom zavarovalnic pa bo še povečal svoj tržni delež in utrdil svoj položaj.

Na Poljskem so se odločili za nakup družbe Proama, ki je podružnica francoske zavarovalniške družbe Groupama. Generali Poljska je na poljskem trgu lani beležil zelo nad povprečno rast premije, tako pri premoženjskih kakor tudi pri življenjskih zavarovanjih.

V Rusiji so se odločili za nakup podjetja Region GPH in tako načrtujejo začetek trženja premoženjskih zavarovanj. Do sedaj so bili v Rusiji zelo uspešni pri življenjskih zavarovanjih, saj so lanski rezultati bili višji kar za 32%.

Po tem, ko je Vzajemna dvignila cene za dopolnilno zavarovanje, o čem smo pisali v objavi “Višje premije za dopolnilno zavarovanje“, so povišanje cene sporočili tudi iz preostalih dveh zdravstvenih zavarovalnic.

Pri zdravstveni zavarovalnici Triglav so ceno povišali za 3,43€ in sedaj znaša 29,42€. Pri letnem plačilu premije, ki zajema zakonsko predpisani 3% popust, je cena 342,48€ ali 28,54€, preračunano na mesec.

V zavarovalnici Adriatic Slovenica so premijo povišali za 2,89€, kar je najmanj v primerjavi z ostalima zavarovalnicama. Nova premija, ki se bo plačevala od 1. julija naprej tako znaša 29,38€. Pri plačilu letne premije bo le ta znašala 342€ ali 28,50€, preračunano na mesec.

Kot smo že omenili, je do podražitev prišlo, ker je po sprejemu Zakona o uravnoteženje javnih financ del storitev, ki jih je do sedaj krilo obvezno zdravstveno zavarovanje prešlo na dopolnilno in to v vrednosti 66 mio. evrov.

Po novem so tako cene za dopolnilno zdravstveno zavarovanje sledeče:

  1. Vzajemna – 28,62€ (mesečno) ali 333,12€ (letno)
  2. Adriatic Slovenica – 29,38€ (mesečno) ali 342€ (letno)
  3. Triglav – 29,42€ (mesečno) ali 342,48€ (letno)

Pred dnevi smo pisali, da je zavarovalnica Vzajemna (in predvidoma ta teden tudi Triglav in Adriatic) dvignila premijo za dopolnilno zavarovanje zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ.

Zaradi enakega zakona so morale zavarovalnice dvigniti pavšalni prispevek za ZZZS, ki se plačuje pri vsakem avtomobilskem zavarovanju. Do sedaj je bil prispevek 6,5% od plačane premije, po novem pa bo 8,5%.

Cene za avtomobilska zavarovanja bodo predvidoma ostale nespremenjene.

Z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ bodo zdravstvene zavarovalnice podražile premijo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. S tem zakonom se namreč prenese 66 mio. €, ki jih je do sedaj krilo obvezno zavarovanje na dopolnilno in pri zavarovalnicah so posledično dvignili premijo.

Prvi so novo premijo izračunali pri zavarovalnici Vzajemna, kjer so danes sporočili, da bo dopolnilno zavarovanje dražje za 4€. Iz sedanje premije 24,62€ se bo premija dvignila na 28,62€ za mesečno plačilo. Pri letnem plačilu, kjer se upošteva 3% popust, bo premija 27,76€ na mesečni ravni.

Pri Adriatic Slovenici in Triglavu, kjer prav tako nudijo dopolnilno zavarovanje, novih cen še niso sporočili. Napovedujejo, da jih bodo izračunali do drugega tedna.

Kaj sploh je dopolnilno zavarovanje?

Dopolnilno zavarovanje je prostovoljno zavarovanje, ki krije del stroškov, ki jih ne krije obvezno zdravstveno zavarovanje in bi jiih v nasprotnem primeru moral plačati zavarovanec sam. Odstotek, v kakšni vrednosti krije storitev dopolnilno zavarovanje je lahko 10%, 20%, 30% ali 90%, nekatere stroške pa krije obvezno zavarovanje v celoti.

Za primer povejmo, da v primeru zdravljenja v bolnišnici, dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije 30% stroškov, ki bi jih bolnik v primeru hospitalizacije moral plačati sam. Ti stroški so lahko zelo visoki, kar bi pomeni veliko finančno breme za posameznika.

V prihodnjih dneh vas bomo obvestili tudi o novi ceni pri Triglavu in Adriatic Slovenici.