Najbolj všečna zavarovalnica

V GfK Orange so naredili raziskavo katera zavarovalnica v Sloveniji je ljudem najbolj všečna. Raziskavo delajo že nekaj let, tako da so dobljene rezultate prav tako primerjali s preteklimi. Raziskavo so naredili na 1.000 anketirancih, starih med 15 in 75 let.

Katera je najbolj všečna zavarovalnica?

Všečnost pri GfK opisujejo kot prednost pred drugimi zavarovalnicami. Vrstni red je naslednji:

  1. Zavarovalnica Triglav – 38%
  2. Zavarovalnica Adriatic Slovenica – 19%
  3. Zavarovalnica Generali – 19%
  4. Zavarovalnica Maribor – 17%
  5. Vzajemna – 13%
  6. Zavarovalnica Tilia – 6%
  7. Zavarovalnica Merkur – 5%
  8. Zavarovalnica Grawe – 5%
  9. Triglav, zdravstvena zavarovalnica – 2%

Istočasno so delali tudi raziskavo katera je njihova glavna zavarovalnica, torej tista, pri kateri imajo največ sklenjenih zavarovanj. Največja pozitivna razlika v primerjavi z všečnostjo je pri zavarovalnici Generali in Adriatic Slovenica, kar lahko pomeni, da bosta v prihodnje najverjetneje pridobivali na tržnem deležu. Na drugi strani je največja negativna razlika pri Vzajemni, pri kateri ima večina Slovencev sklenjeno dopolnilno zavarovanje in je zato ne dajejo za glavno zavarovalnico.

Celoten članek in rezultate raziskave si lahko ogledate tukaj.

Želite informativni izračun za zavarovanje?

Brezplačno ga lahko naročite na strani informativni izračuni.