Triglav INT

Zavarovalnica Triglav je lani ustanovila družbo Triglav INT, holdinško družbo, katere osnovni kapital je bil 50 tisoč evrov. Ob ustanovitvi so bil v medijih različna ugobanja o namenih novo ustanovljene družbe. Zavarovalnica Triglav naj bi na njo prenesla ostale zavarovalnice po Balkanu, ki so v njeni lasti. Temu pa bi kasneje sledila dokapitalizacija s strani tujega investitorja.

Glede na to, da je od ustanovitve preteklo že nekaj časa, lahko pogledamo kaj se dogaja z družbo Triglav INT. Februarja so nadzorniki odobrili povečanje kapitala družbe z stvarnimi vložki, kar bodo predstavljala hčerinske družbe po Balkanu.  V upravnem odboru družbe so predstavniki Zavarovalnice Triglav. Zraven predsednika uprave Matjaža Rakovca, sta to še člana uprave Andrej Slapar in Igor Stebernak ter pooblaščenec uprave Boštjan Vovk.

Zadnje odmevne novice pa prihajajo iz prejšnjega tedna, ko naj bi IFC (Mednarodna finančna korporacija) in Zavarovalnica Triglav začela s postopki za dokapitalizacijo IFC v Triglav INT. IFC bo tako na začetku izvedla skrben pregled družbe in se odločila o dokapitalizaciji v višini do 25 mio. evrov, za kar bi dobila 20% delež v družbi.

Želite informativni izračun za zavarovanje?

Brezplačno ga lahko naročite na strani informativni izračuni.