Kasko zavarovanje

Kasko zavarovanje vam krije škodo na lastnem vozilu. S tem se zavarujemo za škodo, ki jo lahko utrpimo v prometni nesreči, delovanju narave, neznanih tretjih oseb in v nekaterih drugih primerih.  Tako kot z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti povrnemo škodo osebi, ki smo ji jo povzročili, s kasko zavarovanjem zavarujemo lastne finančne izdatke za škodo, ki smo jo povzročili.

Kaj krije kasko zavarovanje

Nevarnosti, ki jih pokriva kasko zavarovanje, lahko razdelimo v tri skupine:

1. Osnovne (promet)

Osnovne nevarnosti pri kasku so prometna nesreča, ki zajema trčenje, udarec, strmoglavljenje, prevrnitev in zdrs. Zraven tega sem štejemo tudi padec ali udarec kakega predmeta, nenadno zunanje toplotno ali kemično delovanje, eksplozije, razen jedrske eksplozije, padec zračnega vozila, poškodovanje oblazinjenih delov vozila ob nudenju pomoči poškodovanim v prometni nesreči ali kak drug način, namerno poškodovanje zavarovanih stvari, če gre za preprečitev večje škode, potopitev vozila med prevozom s trajektom

2. Narava

Sem štejemo vse škode, ki so povezane z naravo: toča, vihar, požar, strela, snežni plaz, padec snega lai ledenih sveč s strehe, poplave, hudourniške ali visoke vode.

3. Dejanja tretjih oseb

Dejanja tretjih oseb lahko razdelimo v objestna in zlonamerna dejanja, manifestacije in demonstracije, tatvino, vlomsko ali roparsko tatvino in protipravni odvzem vozila.

Paketi kasko zavarovanja – Polni kasko

Zavarovalnice so oblikovale različne pakete, ki združujejo nekatere nevarnosti, ki jih lahko zavarujemo s kasko zavarovanjem. Paket, ki zajema večino nevarnosti se navadno imenuje polni kasko. V zadnjem času so se zavarovalnice odločile oblikovati še dodatne pakete, ki se nekoliko razlikujejo in zajemajo tudi dodatna kritja. Pri tem so se pojavila nova imena, ki označujejo različne pakete: Premium, Popolni, Super, polni itd. Pri primerjanju kasko zavarovanj je pomembno, da se seznanite z razlikami v kritjih.

Dodatno ali ločeno lahko sklenemo tudi delne kasko kombinacije. Več o tem na strani Delni kasko.

Premijski razredi in cena

Premijski razredi pri kasko zavarovanju delujejo na enak način kot pri avtomobilski odgovornosti. Pri kasku imajo vse zavarovalnice 20 premijskih razredov, kjer predstavlja 14. premijski razred 0% bonusa. Z vsakim letom brez prijavljene škode, napredujemo za en premijski razred ali za 5%, vse do prvega razreda, kjer je bonus prav tako 50%. V primeru prijavljene škode, izgubite tri pemijske razrede oz. 15% bonusa v kolikor že imate vsaj 11 premijski razred.

Cena za kasko zavarovanje je odvisna od Eurotax vrednosti novega vozila in dodatne opreme, ki je bila vgrajena v avtomobil ali dokupljena kasneje. Eurotax vrednost vozila je enaka pri vseh zavarovalnicah, prav tako pa je ta vrednost navadno višja od cena novega vozila, saj popusti prodajalcev ne vplivajo na Eurotax vrednost.

Zraven tega je pomembno tudi kakšen kasko paket izberemo in kakšna so kritja. Zavarovalnice nudijo številne popuste na kasko zavarovanje. Nekaj izmed njih najdete na strani Popusti.