Popusti in doplačila

Zavarovalnice nudijo veliko število popustov za avtomobilsko zavarovanje. Nekateri izmed njih so opisani tukaj.

Popusti

Vozniške izkušnje – Popust je postal že stalnica, saj ga ponuja večina zavarovalnic. V kolikor imate vozniški izpit že dlje časa, največkrat je to vsaj 10 let, prejmete določen odstotek popusta.

Brez škode – Drugi popust se nanaša na škodni rezultat. V kolikor v zadnjih letih niste pozročili ali prijavili škode, dobite prav tako popust na avtomobilsko zavarovanje. Največkrat je za popust dovolj že dve leti brez škode, dalj časa pa pomeni tudi večji popust.

Lizing hiša – Nekatere zavarovalnice imajo z lizing hišami posebne pogodbe, ki omogočajo pridobitev do 50% popusta na zavarovanje, v kolikor oseba še nima 50% bonusa. Popust je navadno v višini razlike do 50% bonusa.

Mlade družine – V kolikor imate male otroke obstaja velika verjetnost, da boste vozili veliko bolj varno in s tem manjša verjetnost za škodo. Nekatere zavarovalnice so zato pripravile popuste za mlade družine, ki ga lahko koristijo družine z otroki do nekaj let.

Več zavarovanj – Eden najpogostejših popustov pri avtomobilskem zavarovanju je tudi komercialni popust, ki ga lahko dobite, če sklenete več zavarovanj pri isti zavarovalnici. Komercialni popust je odvisen od števila zavarovanj in višine premije.

Življenjsko zavarovanje – V zadnjem času lahko opazimo občutne popuste za avtomobilsko zavarovanje v primeru, da sklenemo ali smo sklenili življenjsko zavarovanje. Glede na to, da so popusti lahko tudi do 50%, lahko s tem privarčujemo lep del premije za zavarovanje avtomobila.

Doplačila

Zraven popustov poznamo tudi doplačila na premijo avtomobilskega zavarovanja. Doplačila so potrebna v primerih, ko obstaja veliko večje tveganje za škodo od običajnih razmer. Nekatera doplačila najdete opisana spodaj.

Mladi vozniki – Vozniki, ki še nimajo vozniškega dovoljenja več kot tri leta, morajo imeti doplačilo na zavarovanje avtomobilske odgovornosti. Doplačilo ni obvezno, a morajo v nasprotnem primeru plačati 20% stroškov sami, tak oda se doplačilo vsekakor priporoča. Nekatere zavarovalnice so uvedle tudi zavarovalno polico za mlade voznike, ki jim omogoča, da uporabljajo katerokoli vozilo (drugače bi za vsak avto morali imeti doplačilo).

Pravna oseba – V kolikor je osebno vozilo v lasti pravne osebe se obračuna doplačilo v višini 20%.

Poznamo še nekatera druga doplačila, ki so povezana s posebno uporabo avtomobila, kot je taxi služba, rent-a-car, itd.