Zavarovanje avtomobilske odgovornosti

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti ali pogovorno imenovano obvezno ali osnovno avtomobilsko zavarovanje je pogoj, da lahko v Sloveniji uporabljamo vozilo v cestnem prometu.

Kaj krije zavarovanje avtomobilske odgovornosti

Avtomobilska odgovornost krije škodo, ki jo povzročimo tretjim osebam zaradi telesnih poškodb, prizadetega zdravja, smrti ali uničenja oz. poškodovanja stvari. Zraven lastnika vozila so zavarovane tudi osebe, ki po njegovi volji uporabljajo vozilo in osebe, ki se prevažajo z vozilom.

Zavarovalne vsote, do katerih imajo zavarovalnice obveznost, so v Sloveniji zakonsko določene in so enake pri vseh zavarovalnicah. Po želji zavarovanca se lahko zavarovalne vsote tudi zvišajo. Trenutno je minimalna zavarovalna vsota  za škodo zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega zdravja 5.000.000€ in 1.000.000€ za škodo zaradi uničenja ali poškodovanja stvari.

Zavarovanje voznika AO plus

Voznik nima pravice do odškodnine zaradi telesnih poškodb iz zavarovanja AO. Zato moramo imeti sklenjeno zavarovanje voznika AO plus, ki je, zraven avtomobilske odgovornosti, najpogostejše zavarovanje pri vozilih. Cena za AO plus zavarovanje se navezuje na ceno AO zavarovanja.

Premijski razredi pri avtomobilski odgovornosti

Avtomobilska odgovornost, kakor tudi kasko zavarovanje, deluje po sistemu premijskih razredov (bonifikacije), kjer poznamo bonus (popust na premijo) in malus (doplačilo na premijo). Poznamo 20 premijskih razredov, kjer razred 14 predstavlja 0% bonusa oz. začetni premijski razred pri novih zavarovanjih.

Vsako leto brez škode pridobimo en premijski razred oz. 5% bonusa, medtem ko v primeru škode izgubimo tri premijske razrede oz. 15% bonusa. Bonus se znižuje po 5% na razred, medtem ko se malus zvišuje hitreje in pomeni 20. premijski razred že 200% temeljne premije.

4. premijski razred predstavlja 50% bonus. V zadnjih letih so zavarovalnice uvedle številne ugodnosti za povečanje konkurenčnosti. Tako so nekatere uvedle 3. in 2. premijski razred z 55% oz. 60% bonusom ali možnost napredovanja do prvega razreda s 50% bonusom. Zavarovalnica Tilia je uvedla napredovanje za dva premijska razreda (10% bonusa) na leto.

Cena za avtomobilsko odgovornost

Osnovna cena za zavarovanje avtomobilske odgovornosti je odvisna od premijskega razreda in moči motorja avtomobila. Z napredovanjem v premijskih razredih plačamo manj za zavarovanje. Na ceno prav tako vpliva moč motorja v kilovatih (kw). Končna cena je odvisna tudi od tega, kakšne popuste na avtomobilsko zavarovanje lahko uveljavimo.

V primerih povečane nevarnosti, moramo plačati doplačilo za zavarovanje avtomobilske odgovornosti: mladi voznik, avto se uporablja kot taxi ali je v lasti pravne osebe, …