Delni kasko

Delne kasko kombinacije sklepamo skupaj z normalnim kasko zavarovanjem ali samo z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti.

Kaj je delni kasko

Delni kasko nas ščiti pred škodo na lastnem avtomobilu pred točno določeno nevarnostjo za katero ga sklenemo. Poznamo različne oblike delnega kaska, kakor tudi pakete, ki nekatere najpogostejše oblike združujejo.

Delni kasko se sklepa brez odbitne franšize (soudeležbe pri škodi). V zadnjem času so zavarovalnice dopolnile ponudbo, tako da lahko za nekoliko nižjo premijo sklenete tudi delni kasko z odbitno franšizo. Tako je pred sklepanjem priporočljivo povprašati ali je delni kasko z ali brez odbitne franšize.

Delne kasko kombinacije se razlikujejo tudi po tem koliko škodnih primerov lahko uveljavljamo v enem letu. Pri nekaterih je to omejeno na tri primere letno, pri drugih kombinacijah je neomejeno.

Kombinacije za delni kasko in paketi

Delni kasko lahko sklenemo za naslednje nevarnosti:

Stekla – krita je škoda, kjer pride do razbitja ali poškodovanja standardno vgrajenega stekla. Za ogledala in svetlobna telesa mora biti sklenjen posebni delni kasko.

Ogledala in svetlobna telesa – krije poškodovanje ali razbitje ogledal in svetlobnih teles na motornem vozilu.

Divjad in domače živali – krije neposredno škodo, ki nastane ob trku z divjadjo ali domačimi živalmi. Škoda, ki nastane posredno po trku ali zaradi poskusa preprečitve trka ni krita.

Parkirni prostor – krita je škoda, ki nastane na parkiranem ali ustavljenem vozilu s strani neznanega motornega vozila ali padca snega in ledenih sveč.

Nadomestno vozilo – krije stroške najema nadomestnega vozila za čas popravila vozila iz drugega kritja kasko zavarovanja ali delne kombinacije. Najem je omejen na določeno število dni in na dnevno prevožene kilometre.

Kraja – zraven osnovnega kasko zavarovanja lahko sklenemo tudi delni kasko kraja, ki krije škodo zaradi vlomske ali roparske tatvine, ropa in protipravnega odvzema vozila.

Kraja ključev – delni kasko krije škodo izdelave novih ključev oz. elektronske naprave za odpiranje vrat in menjave ključavnice.

Naravne nesreče – krije škodo, ki jo povrzroči toča, požar, indirektni udar strele, poplava, hudourniška voda, itd.

V sklopu svoje ponudbe so zavarovalnice oblikovale tudi pakete za delni kasko, ki zajemajo nekatere najpogostejše kombinacije.