Boljši rezultati in nova uprava Vzajemne

Vzajemna je v prvem delu leta 2011 (do konca maja)poslovala bolje od pričakovanj in zabeležila 109 mio. € prihodkov, ki jih je sicer zmanjšala za 0,5% in za 1,5% povišala stroške. Izgube pred davki je za 407.000 €. Kljub trenutni izgubi v Vzajemni do konca leta pričakujejo dobiček.

Prav tako je včeraj nadzorni svet Vzajemne razrešil upravo in imenoval novo predsednico uprave Milojko Kolar, za člana uprave pa Ivana Gracarja in Katjo Jelerčič.

Vzajemna za to leto napoveduje še nekaj novih zavarovanj, s čem si bo poizkušala izboljšati rezultate in povečati število zavarovancev. Pripravili so že nezgodno zavarovanje za starejše, do konca leta pa bodo ponudili še kombinacijo zdravstvenega in nezgodno zavarovanje za šolarje in zavarovanje za težje bolezni.

Želite informativni izračun za zavarovanje?

Brezplačno ga lahko naročite na strani informativni izračuni.