Vračilo premije ob spremembi lastništva avtomobila

Zakona o varnosti v cestnem prometu se je s 1. julijem razdelil na štiri nove zakone:

  • Zakon o cestah (ZCes-1),
  • Zakon o voznikih (ZVoz),
  • Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) in
  • Zakon o motornih vozilih (ZMV).

V primeru, da svoj avto odjavite iz prometa, ste upravičeni do povračila premije. Te postopke ureja Zakon o motornih vozilih.

Po novem je odjava vozila ob spremembi lastništva (prodaji) obvezna. V nadaljevanju najdete nekaj napotkov, kako pridobite povpračilo premije za svoje avtomobilsko zavarovanje.

Ob odjavi vozila

Zavarovalnica bo vrnila neizkoriščen del premije od dneva, ko jo dobila zahtevo za vrnitev premije. Obvezno mora biti priložena tudi zelena karta, če je bila izdana. Dokazilo je fotokopija odjavljenega prometnega dovoljenja.

Ob prodaji vozila

Stari lastnik mora prav tako odjaviti vozilo. Premija se vrne od datuma sklenitve novega zavarovanja novega lastnika vozila. Vrniti mora tudi zeleno kartko, če je bila izdana. Dokazilo je fotokopija nove zavarovalne police.

Ob kraji vozila

Zavarovalnice vrne neizkoriščen del od dneva prijave ali zapisnika o kraji avtomobila.

Uničenje ali hramba na določeni lokaciji

V primeru odjave zaradi uničenja ali hrambe na določeni lokaciji se vrne premija od dneva prejemka zahtevka na zavarovalnici. Dokazilo je fotokopija odjavljenega prometnega dovoljenja.

Želite informativni izračun za zavarovanje?

Brezplačno ga lahko naročite na strani informativni izračuni.