Zavarovanje nepremičnine

Premoženjsko zavarovanje oziroma zavarovanje nepremičnine sklene vse več Slovencev, še vedno pa je veliko takšnih, ki svoje nepremičnine nimajo zavarovane. Kljub temu, da je verjetnost za nastanek škode manjša kot pri zdravstvenem ali avtomobilskem zavarovanju, so lahko posledice škode na hiši ali stanovanju zelo velike. Večini ljudi predstavlja njihova nepremičnina največje premoženje, a je kljub sorazmerno nizkim premijam za zavarovanje, nimajo zavarovane. Preberite si nekaj osnovnih napotkov in kritij, ki jih lahko sklenete pri premoženjskem zavarovanju.

IZRAČUN ZA ZAVAROVANJE HIŠE

Izračun za zavarovanje stanovanja

Kaj zajema premoženjsko zavarovanje

Premoženjsko zavarovanje lahko enostavno razdelimo na zavarovanje stavbe (hiša, stanovanje, počitniška hiša, …) in zavarovanje opreme (premičnin). Pri hišah so zavarovani vsi deli zgradbe, tudi temelji, kletni prostori, balkonske ograje, vgrajena inštalacija in vgrajena oprema (centralna napeljava s cisterno za gorivo, bojlerji, klimatske naprave, solarne naprave, …), pri stanovanjih (etažni lastnini) pa so zraven tal, sten, stropov in vgrajenih inštalacij, zavarovani tudi skupni deli in skupni prostori objekta v pripadajočem deležu.

Nova vrednost

Zavarovanje nepremičnine lahko delimo na zavarovanje na novo vrednost in zavarovanje na dejansko vrednost. Novo vrednost predstavlja pri zgradbah gradbeno vrednost nove zgradbe, pri opremi pa nabavno vrednost novih stvari.

Paketi premoženjskih zavarovanj

Vse zavarovalnice ponujajo veliko različnih kritij za najrazličnejše nevarnosti, ki lahko ogrozilo našo nepremičnino. Za večji pregled ponudbe je večina oblikovala tri pakete kritij, ki zajemajo različne nevarnosti. Tem paketom je z doplačilom možno dodati tudi nekatere druge nevarnosti.

Nevarnosti

Nevarnosti pri zavarovanju nepremičnine:

 • požar
 • strela
 • eksplozija
 • vihar
 • toča
 • udarec zavarovančevega motornega vozila
 • padec zrakoplova
 • demonstracije in manifestacije
 • izliv vode
 • poplava
 • zemeljski plaz
 • snežni plaz
 • razbitje stekla
 • nasilniška in objestna dejanja
 • iztek tekočine (lekaža)
 • izlitje vode iz akvarija
 • zmrzal
 • teža snega
 • žled
 • vdor meteorne vode s streh
 • padec drevesa
 • indirektni udar strele
 • strojelom vgrajenih inštalacij
 • udarec neznanega motornega vozila
 • tatvina stvari, pritrjenih na stalno ali začasno naseljeni objekt
 • potres
 • stroški čiščenja in rušenja
 • stroški selitve, skladiščenje pohištva in nadomestnega bivanja
 • stroški projektiranja in nadzora